Bolinge Bakke

Holmer Trier: Ordrup Næs, 1940’erne, Odsherreds Kunstmuseum. Billedet er malet i Veddinge Bakker fra et sted nær Disbjerg. Det er smeltevandskløften i midten. Den grønne bakke i baggrunden er Bolinge Bakke, hvorpå Radiotårnet i dag knejser.

Fra Bolinge Bakke, hvor det høje, grønne radiotårn står, er der en pragtfuld udsigt. Det er også en udsigt, der har en særlig geologisk værdi, for herfra kan du tydeligt se flere forskellige landskabsformer som isen har skabt.

Du står på ryggen af Vejrhøjbuen, og lige nordøst for Bolinge Bakke har smeltevandet fra gletsjeren på Lammefjord engang raset og formet en dyb og bred kløft i randmorænen. Ved mundingen af kløften har smeltevandet bredt sig ud i en vifte og dannet en smeltevandsslette.

Det strandområde, hvor Skamlebæk Radiostation i dag ligger, er de synlige rester af smeltevandssletten, der fortsætter langt ud langs bunden af Sejerø Bugt.

På kortet med højdemodellen er smeltevandskløften markeret med grønne prikker. Hvor kløften munder ud, findes den tidligere smeltevandsslette. Kun ganske lidt af den ligger i dag over havspejlet.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer