Kulturhistorie

Bronzealderikonet Solvognen er fundet i Trundholm Mose og er det mest unikke udtryk for Geopark Odsherreds rige kulturhistorie. Solvognen vurderes til at være det mest betydningsfulde bronzealderfund i Europa og blev fundet i Trundholm Mose i 1902.

I 2019 er der afholdt landskabsarkitekt-konkurrence med kåring af det bedste formidlingsprojekt af Solvognens Fundsted i Trundholm Mose.

Vinderen blev Kurtzweil A/S i et samarbejde med bl.a. museumskonsulent og rådgiver Tine Nygaard og Jacob Kamp fra 1:1 Landskab.

Projektet realiseret ved hjælp af midler fra Nordea-fonden.

Porten til bronzealdermenneskets kosmologi

Området vil blive afgrænset af en cirkel i landskabet med en diameter på 1,1 km og et areal på 9,6 ha.  Ankomst til Fundstedet kan ske på  cykel via den kommende Istidsrute eller med bil  eller bus til et ankomstområde forenden af Trundholm Mosevej. Her bliver du som besøgende budt velkommen til Solvognens fundsted via en åben port, der leder dig ind på en sti til det autentiske fundsted og samtidigt lægger hele grundtonen i den oplevelse, du skal tage med dig, når du træder ind i området. I porten vækkes din nysgerrighed af et stort og detaljeret billede på den ene flade – en fascinerende og mytisk fortælling om bronzealdermenneskets kosmologi. Herfra inviteres du til at tage på tur igennem landskabet og frem til det sted, hvor Frederik Willumsen i 1902 gjorde et af Europas allervigtigste bronzealderfund.

Samlet formidles historien igennem fem fortællinger på fundstedet:

  1. Historien om fundet af solvognen i 1902
  2. Den geologiske fortælling om Trundholm Mose fra istiden til i dag
  3. Bronzealderen i Odsherred (dengang og nu)
  4. Bronzealdermenneskets kosmologi: Solens rejse med skibe, fisk, hest og slange
  5. Bronzealdermenneskenes solkult og ritualer

Og flere fortællinger venter undervejs: En facilitet til yderligere formidlingsaktivitet og begivenheder er tegnet ind i projektet i form af en festplads, der fx kan bruges til events under Geopark Festivalen, til undervisningsforløb og måske en kultfest med bål, akrobatik og lurspil, som Kurtzweil foreslår i projektbeskrivelsen

Solvognen med lyset i centrum

Festpladsen passerer du på vej ud til selve attraktionens kulmination, det autentiske fundsted, hvor Solvognen blev fundet. Her videreføres de arkitektoniske greb fra porten ved indgangen – og på indersiden af en cirkelformet flade vil man opleve endnu et motiv og billedfortolkning af solkulten i Odsherred med Solvognen som det centrale element og en lurblæser. Ideen er, at fange solens stråler igennem et hul i luren og ved solhverv lade lyset ramme Solvognens solskive.

De kunstneriske fortolkninger af bronzealderens kosmologi, solkulten og fundet af solvognen vil blive formidlet på dansk og engelsk. Det samme gælder formidlingen af landskabets historie. Sideløbende bliver der mulighed for at downloade og lytte til en podcast.

I de kommende måneder færdiggøres skitserne af Kurtzweil i samarbejde med Geopark Odsherred, imens Odsherred Kommune og geoparken sørger for den nødvendige myndighedsbehandling og koordinerer anlægs- og tidsplaner, jordkøb og jordfordeling imellem lodsejerne.

Nordea-fonden finansierer

Projektet finansieres af en bevilling fra Nordea-fonden til etablering af Istidsruten Nordvestsjælland. Ud af 21 mio. kr. er 3,1 mio. sikret til realisering af Solvognsprojektet i Trundholm Mose, der bliver et af de vigtigste stop på den 250 km lange Istidsrute, der skal gå på tværs af fem kommuner.

Med valg af vinderprojektet ligger skitserne klar, men tidsplan for anlægsarbejdet er endnu ikke fastlagt, da den afhænger af kommunens beslutning/mulighed for at finde finansiering til jordkøb og etablering af tilkørselsforhold via Trundholm Mosevej.

Landskabet og kulturhistorien

Tidsaldre som stenalder og bronzealder viser sig også i geoparkens landskaber i form af stendysser og gravhøje. De store og mest prominent beliggende af gravhøjene er med til at definere landskabets konturer.

Geopark Odsherreds højeste punkt (121 meter over havet) er således blevet det højeste punkt i kraft af den 8 m høje bronzealderhøj Vejrhøj. Middelalderen er repræsenteret med f.eks. Fårevejle Kirke og Dragsholm Slot. Senest har det moderne menneskes dyrkning af jorden, inddæmningen af Lammefjord, opførelsen af byer, veje og sommerhusområder givet den sidste finish på det landskab, vi ser i dag.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer