Dybesø og Flyndersø

Det mangeartede kystlandskab ved Rørvig. Flyndersø på en strålende forårsdag i marts.

Dybesø og Flyndersø er opstået som et resultat af de kystprocesser, der har fundet sted efter istidens afslutning og frem til i dag. Nykøbing-Rørvig-området bestod i Stenalderhavets tid for ca. 7.000 år siden af nogle få moræneøer. Under den senere landhævning blev øerne forbundet af hævet havbund.

I Yngre Jernalder (år 400-800) lå Dybesø og Flyndersø som to langstrakte lagunesøer bag barrierer af materiale fra moræneøer mod vest. Fra Dybesø voksede en lang odde mod øst, og søerne mistede forbindelsen til havet. Dybesø er nu en ferskvandssø, hvor Flyndersø mest af alt er et større vandspejl, når den ikke er tørret ud.

Historisk kort (1842-1899) over lagunesøerne. Den gamle kystskrænt fra Stenalderhavets tid er markeret med grønt.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer