Egebjerg-halvøen

Fra Egebjerg Kirke er der en dejlig udsigt over Egebjerg-halvøens rullende istidslandskaber med Isefjord blinkende i horisonten.

I Vigbuens og Højbybuens bagland, hvor to gletsjerflanker mødtes, ligger Egebjerg-halvøen som et klassisk eksempel på den type af istidslandskab, der kaldes et dødislandskab.

Dødis er isblokke, der har mistet forbindelsen til selve gletsjeren, og deres videre afsmeltning har bidraget til at forme landskabet. Dødisen holdt på smeltevandsaflejringer såsom ler, sand og grus, og det kunne tage århundreder, før dødisen var smeltet helt bort.

Et dødislandskab er kendetegnet ved et bølget morænelandskab med talrige lavninger, og et antal relativt høje toppe, der på Egebjerghalvøen visse steder rager over 50 m op over havniveau.

Kort over landskabet omrking Egebjerg kombineret med højdemodel. Det ujævne terræns konturer står tydeligt frem.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer