Grønnehave Skov

Du ser landskabets former bedst, når der ikke er blade på træerne. Den østvendte skrænt i Grønnehave Skov var engang en kystskrænt formet af Stenalderhavet.

Tiden efter den seneste istids ophør for ca. 11.500 år siden kaldes Fastlandstiden. Fordi isen var smeltet bort og trykket på undergrunden mindsket, begyndte landet langsomt at hæve sig.

Fastlandstiden varede frem til for ca. 8.800 år siden, hvor iskapperne i Nordamerika begyndte at smelte. Det skabte en global havniveauændring, kaldet Littorinatransgressionen. I Danmark nåede havniveaustigningen sit maksimum for omtrent 7.000 år siden. Vandstanden stod i stenalderen ca. 4,5 meter højere end i dag og Odsherred bestod dengang af landtanger og øer. På steder hvor moræneflader mødte havet, blev der dannet kystklinter – som skrænten i Grønnehave Skov. I takt med at landhævningen fortsatte, trak kystlinjen sig nedad og udad og Stenalderhavets kystskrænter ligger i dag inde i land.

Den almindelige standsnegl, littorina littorea, var meget udbredt i stenalderen og har givet navn til Littorinatransgression. Foto: H. Zell, Wikipedia.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer