Korshage

Langs Korshages fjordside er der hede- og lyngklædte områder. Mod Kattegat er naturen præget af den barske vestenvind.

Rørvig-halvøen er et dansk nøgleområde, når det drejer sig om at iagttage processer, former og aflejringer i kystzonen. Landskabsformen ved Korshage kaldes et vinkelforland. Det betyder for det første, at der har været steder med læ, så materiale har kunnet aflejres, og dernæst betyder det, at denne aflejring danner en vinkelform ud fra kysten. Transporten af sedimenter er foregået fra vest mod øst. Havets og vindens transport af materiale fra istidens morænelandskaber har opbygget strandvoldene og kittet landskabet sammen. Landhævningen efter isens afsmeltning har hjulpet til i den proces.

Rørvig-halvøens udvikling fra en ø i Stenalderhavet til i dag. Der udvikles barrierer med bagvedliggende laguner (Dybesø og Flyndersø), vinkelforland (Korshage) og krumodde (Skansehage). Figur efter GEON 2014.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer