Sanddobberne

Fra Vejrhøj kan du se Sanddobbernes fulde omfang. Klitområdet ses helt til venstre i billedet, derefter er det lagunen og den nye odde.

Den ca. 2 km lange kyststrækning ved Sanddobberne er i dag et fredet naturområde under Natura 2000, der er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Naturstyrelsen har kvæg gående i sommerhalvåret. Kvægets græsning hjælper til at sikre Sanddobbernes forskelligartede natur samt til at undgå, at området gror til.

For ca. 7.000 år siden lå der vest for, hvor Dragsholm Slot ligger i dag, en lille bugt i Stenalderhavet. I takt med at landhævningen fortsatte i tiden efter stenalderen, blev der dannet en kystklitzone med lave, uregelmæssige og knoldede klitter.

Barrierekysten er under konstant udvikling, og foran klitterne er der senest dannet en odde. Den aflange tange er opbygget af sand, der er transporteret dertil af bølger. Mellem den gamle kystlinje og tangen ligger en lille lagune, der er rig på vegetation. Tangen optræder første gang på et postkort trykt i 1935 og var dengang ganske udbygget. I 1944 dukker den op på landkortet. Med tiden vil den lille odde lukke lagunen af og skabe en strandsø.

 

På kortet, tegnet i perioden 1928-1940, er de uregelmæssige sandklitter, Sanddobberne, markeret med den store cirkel. Den nye barriereø-dannelse figurerer endnu ikke, men fremgår af den moderne digitale højdemodel, der er lagt over kortet. Den lille cirkel markerer Vejrhøj.

Sanddobberne, Nekselø Bugt

Parkering
Kalundborgvej nær nr. 28
v. Sanddoberne Camping
4534 Hørve
GPS: N55°46’30”, E11°22’48”

Gå- og cykelture

Klik dig frem til området omkring Sanddobberne og Bjergene og se ruteforslag hos Friluftsguiden.dk

Barriereø-dannelsen ved Sanddobberne i Nekselø Bugt på et postkort trykt i ca. 1935-1937. Foto udlånt af Odsherred Lokalarkiv.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer