Sandflugtsplantagen

Vejen til en af de skønneste badestrande ved Kattegatkysten nær Rørvig går gennem Sandflugtsplantagen. Hvad er det for nogle mærkværdige pukler skovbunden er domineret af?

Det er indlandsklitter fra Sandflugtstiden. Flere faktorer bidrog til sandflugten.

1) Mod slutningen af Den Lille Istid (1300-1850) var der hyppige storme.
2) Landet hævede sig stadig efter, at vægten af den sidste istids gletsjere var forsvundet. I Rørvig-området betød den hævede havbund frilægning af sand.
3) Der var kommet flere mennesker, og skoven blev fældet for at give plads til græssende husdyr og til opdyrkning.

Store områder lå således blotlagt, og vinden fik frit spil. Midt i 1800-tallet stod det klart, at flyvesandet måtte bekæmpes. Man anlagde derfor Sandflugtsplantagen og Højsandet for at holde på sandet.

Omridset af den 250 ha store sandflugtsplantage er markeret med lilla. Bemærk striben af kystklitter langs vandet.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer