Shelterpladsen

Udsigt fra den bakke, shelterpladsen ligger på, der fra 1937-1975 var en lergrav. Midt i billedet er det skorstenen fra det nedlagte Asnæs Teglværk, der strækker sig mod himlen. Bakkens tilbliven og dens forekomst af ler har med istiden at gøre. Bakken er en såkaldt issøbakke.

En issøbakke er opbygget af ler eller sand og grus, der er ført med smeltevandet ud i en smeltevandssø og aflejret på bunden. Da isen, der understøttede søens bredder, forsvandt, blev søens bund til en bakke. På figuren kan du se, hvordan issøbakken ved Veddinge er ”påklistret” skråningen af Vejrhøjbuen. Mellem randmorænen og gletsjerens front er der opstået en smeltevandssø med stillestående vand. Leraflejringernes vekslen mellem mudrede og sandede indslag viser en variation i vandtilførslen og dermed i den hastighed, som isen smeltede med. Issøbakker findes flere steder langs ryggen af de tre Odsherredbuer og i dødislandskaberne på fx Egebjerg-halvøen og i Grevinge-Herrestrup-området.

Illustration af, hvordan Veddinges issøbakke er dannet. Figurer: GEON, 2014.

Shelterpladsen, Veddinge Bakker

P-plads ude ved vejen
Veddingevej 41A
4540 Fårevejle
GPS: N55°49’37”, E11°27’42” 

Gå- og cykelture

Klik dig frem til Veddinge Bakker og se ruteforslag hos Friluftsguiden.dk

Oplev ved shelterpladsen

Foto: Claus Starup

 

En installation af lermasker, frugten af formidlingsprojektet Geokids.

Lergraven anno 1937

Lille historisk film om Asnæs Teglværk fra 3:27 og et par minutter frem. Fornem udstrækningen af lergraven, og se hvordan der blev lavet drænrør, mursten og teglsten. Teglværket lukkede i 1975, og lergraven blev i en årrække brugt som losseplads. Nu er det hele kastet til, og her ligger en dejlig shelterplads, som alle er velkomne til at benytte sig af. Filmen er udlånt af Odsherred Lokalarkiv. Fotograf: Søren Bay, 1937-38.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer