Skansehage

Skansehage har sit navn, fordi det danske forsvar under Englandskrigene anlagde en skanse ved indsejlingen til Isefjord.

Skansehage er et klassisk eksempel på kystudvikling. Det der tidligere blot var en pynt, er i dag en markant landskabsform, der har indflydelse på både strømforhold, erosion og sågar grundvandssammensætningen i den vestligste del af Isefjordsindsejlingen.

Fra Korshage og sydover begyndte kysten for ca. 150 år siden at vokse mod øst. Erosionsmateriale fra forklitterne ved Korshage blev ført med strømmen mod syd, og nordøst for Rørvig blev der dannet en lille pynt kaldet Skansehage. Pynten udviklede sidenhen en krumoddeform, der bidrager til at ændre strømforholdene i Isefjord. Krumodden udvider sig fortsat mod vest/sydvest med ca. en meter om året og kan potentielt afsnøre den inderste del af bugten ved Skansehage.

Et historisk kort, tegnet i perioden 1842-1899, med nutidig højdemodel. Højdemodellen afslører markante systemer af strandvolde, og det er tydeligt at se, at krumodden ved Skansehage er vokset. Den gamle skanse eksisterer ikke længere.

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer