Trundholm Mose

I dag er her landbrugsjord så langt øjet rækker, men da Stenalderhavet stod på sit højeste, gik havet helt herind. Med tiden blev det inderste af bugten afsnøret fra havet, og Trundholm Mose opstod. Siden har mennesket drænet mosen for at dyrke jorden.

For ca. 5.000 år siden medførte klimaændringer, at der var flere storme og stærke vestenvinde, og havet eroderede kysten i Sejerø Bugt (figur 1). Store mængder af sand og grus blev transporteret ind i bugter og vige, og der blev opbygget strandvolde, som efterhånden afsnørede den inderste del af Sejerø Bugt (figur 2). Der opstod en ferskvandssø, som siden forsumpede og groede til, og Trundholm Mose var skabt (figur 3).

I jagten på dyrkbar jord blev mosen i 1799 tørlagt til dyrkning og afgræsning.

I 1902 blev Trundholm Mose kendt som findested for Solvognen, dansk nationalklenodie og et enestående bronzealderfund.

Den tørlagte mose er blevet til landbrugsjord. Illustration: GEON, 2014.

Trundholm Mose, Nr. Asmindrup

Parkering med bord og bænke
Gl. Nykøbingvej nær nr. 118
4572 Nørre Asmindrup
GPS: N55°53’11”, E11°36’28”

Gå- og cykelture

Klik dig frem til området omkring Nørre Asmindrup og Lyngen og se ruteforslag hos Friluftsguiden.dk

Solvognen fra Trundholm Mose

Trundholm Mose er mest kendt for fundet af bronzealderikonet Solvognen, se filmen fra ca. 0:40. Originalen befinder sig på Nationalmuseet i København, og det er museumsinspektør Flemming Kaul, der fortæller. På Odsherreds Museum ved Nykøbing Sj. er en dygtigt udført kopi af Solvognen omdrejningspunktet for den flotte udstilling Solens Land.

Mindesten

Der er opsat en mindesten for fundet af Solvognen og lavet en rasteplads ved Kirkeåsvejen på den vestlige side af den tørlagte mose.

P ved Kirkeåsvejen/Rute 21 overfor
Trundholmvejen 4
4573 Højby
GPS: N55°53’22”, E11°34’09”

VisitOdsherred om mindestenen

Kulturhistorie

Landskab

Kunst

Råvarer